Fysik, 2013

Fysik, 2013

  • Svar 362 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 31.12.2013
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 6031 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Kartläggning av kunnande (gammal version)18 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 11 sekunder)
Digital verksamhetskultur345 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 27 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)19 st.(Genomsnittlig svarstid 17 minuter 32 sekunder)
IKT-kunnande (DVS)0 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 0 sekunder)
Digital verksamhetskultur (DVS)1 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 51 sekunder)
Utrustning och programvaror331 st.(Genomsnittlig svarstid 10 minuter 19 sekunder)
IKT-kunnande328 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 54 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
112
28
325
441
561
60
70
821
975
1054
1144
1221