Kemi, 2017

Kemi, 2017

  • Svar 665 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 11934 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö663 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 6 sekunder)
Verksamhetskultur 661 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 24 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 650 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 59 sekunder)
Kompetens 640 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 13 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
136
293
3256
458
514
62
70
825
915
1064
1191
1211