Franska, 2017

Franska, 2017

  • Svar 150 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 11934 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö150 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 14 sekunder)
Verksamhetskultur 148 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 27 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 148 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 24 sekunder)
Kompetens 145 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 20 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
14
222
344
421
52
60
70
83
99
1020
1123
122