Informationsteknik, 2018

Informationsteknik, 2018

  • Svar 207 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 9609 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö206 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 204 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 44 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 199 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 43 sekunder)
Kompetens 198 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 4 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
18
253
376
415
510
62
70
813
919
109
112
120