Geografi , 2018

Geografi , 2018

  • Svar 264 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Allmän utbildning 9174 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö260 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 0 sekunder)
Verksamhetskultur 259 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 42 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 255 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 41 sekunder)
Kompetens 252 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 6 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
115
248
391
429
58
60
70
817
928
1018
119
121