Fysik, 2021

Fysik, 2021

  • Svar 220 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2021 - 31.12.2021
    • » Allmän utbildning 3862 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö220 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 2 sekunder)
Verksamhetskultur 217 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 38 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 214 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 3 sekunder)
Kompetens 210 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 49 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
115
218
327
431
51
60
70
87
96
1016
1199
120