Spanska, 2017

Spanska, 2017

  • Svar 50 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 11934 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö50 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 7 sekunder)
Verksamhetskultur 50 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 2 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 50 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 17 sekunder)
Kompetens 49 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 57 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
11
27
311
46
51
61
70
83
95
104
118
123