Matematik, 2017

Matematik, 2017

  • Svar 982 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 11934 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö978 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 5 sekunder)
Verksamhetskultur 978 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 22 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 960 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 3 sekunder)
Kompetens 944 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 20 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
148
2136
3374
478
527
62
70
834
936
1094
11129
1224