Modersmål, 2017

Modersmål, 2017

  • Svar 561 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 11934 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö560 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 6 sekunder)
Verksamhetskultur 556 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 19 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 550 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 42 sekunder)
Kompetens 544 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 1 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
123
287
3205
446
517
60
70
823
921
1053
1176
1210