Kemi, 2022

Kemi, 2022

  • Svar 109 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2022 - 31.12.2022
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 1652 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö109 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 54 sekunder)
Verksamhetskultur 106 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 8 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 105 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 31 sekunder)
Kompetens 105 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 29 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
20
33
428
515
60
70
80
90
102
1136
1225