Tyska, 2018

Tyska, 2018

  • Svar 235 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Allmän utbildning 9174 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö234 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 7 sekunder)
Verksamhetskultur 233 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 50 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 232 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 27 sekunder)
Kompetens 229 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 50 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
118
238
385
428
513
60
70
810
924
1013
114
122