Franska, 2013

Franska, 2013

  • Svar 75 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 31.12.2013
    • » Allmän utbildning 5540 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Kartläggning av kunnande (gammal version)5 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 9 sekunder)
Digital verksamhetskultur70 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 38 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)5 st.(Genomsnittlig svarstid 16 minuter 13 sekunder)
Utrustning och programvaror67 st.(Genomsnittlig svarstid 11 minuter 2 sekunder)
IKT-kunnande66 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 41 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
13
21
35
44
513
60
70
84
919
1013
118
125