Ryska, 1.1.2017-28.1.2023

Ryska, 1.1.2017-28.1.2023

  • Svar 89 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 28.1.2023
    • » Allmän utbildning 27240 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö89 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 4 sekunder)
Verksamhetskultur 88 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 38 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 86 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 12 sekunder)
Kompetens 84 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 56 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2017
4
23
37
41
50
60
70
80
90
102
112
120
1
2018
3
24
38
42
51
60
70
83
93
100
110
120
1
2019
1
20
34
47
55
60
70
81
90
102
115
120
1
2020
1
22
30
40
50
60
70
80
90
101
112
120
1
2021
0
20
32
43
50
60
70
80
90
101
112
120
1
2022
0
20
30
43
50
60
70
80
90
100
112
122
1
2023
0