Informationsteknik, 2017

Informationsteknik, 2017

  • Svar 287 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 11934 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö286 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 4 sekunder)
Verksamhetskultur 286 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 15 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 282 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 57 sekunder)
Kompetens 277 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 28 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
112
250
3113
419
57
61
70
88
97
1031
1133
126