Musik, 2017

Musik, 2017

  • Svar 151 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 11934 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö151 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 10 sekunder)
Verksamhetskultur 150 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 17 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 144 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 53 sekunder)
Kompetens 142 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 11 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
14
213
357
414
54
60
70
86
96
1018
1127
122