Svenska , 2013

Svenska , 2013

  • Svar 318 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 31.12.2013
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 6031 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Kartläggning av kunnande (gammal version)18 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 50 sekunder)
Digital verksamhetskultur291 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 10 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)19 st.(Genomsnittlig svarstid 17 minuter 30 sekunder)
Utrustning och programvaror279 st.(Genomsnittlig svarstid 10 minuter 0 sekunder)
IKT-kunnande286 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 44 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
113
26
313
442
539
61
70
812
967
1057
1142
1226