Religion, 2018

Religion, 2018

  • Svar 220 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Allmän utbildning 9174 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö219 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 217 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 28 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 214 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 45 sekunder)
Kompetens 214 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 44 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
112
243
380
419
59
60
70
812
922
1019
114
120