Uttrycksförmåga, 2017

Uttrycksförmåga, 2017

  • Svar 52 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Allmän utbildning 11760 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö52 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 2 sekunder)
Verksamhetskultur 51 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 21 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 51 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 35 sekunder)
Kompetens 51 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 53 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
15
27
318
45
54
60
70
82
91
106
113
121