Informationsteknik, 1.1.2016-6.6.2023

Informationsteknik, 1.1.2016-6.6.2023

  • Svar 637 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2016 - 6.6.2023
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 31774 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö578 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 0 sekunder)
Verksamhetskultur 575 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 27 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 558 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 27 sekunder)
Kompetens 552 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 2 sekunder)
Digital verksamhetskultur58 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 23 sekunder)
Utrustning och programvaror56 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 18 sekunder)
IKT-kunnande57 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 32 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2016
35
23
34
45
52
60
70
81
93
104
111
120
1
2017
7
232
361
410
54
61
70
86
94
1017
1120
125
1
2018
6
229
354
411
53
61
70
812
917
105
112
120
1
2019
5
25
38
426
59
60
70
80
94
1011
1143
1210
1
2020
6
26
312
45
51
60
70
82
91
102
113
122
1
2021
2
23
38
411
50
60
70
80
91
106
1127
120
1
2022
0
20
32
47
52
60
70
80
91
103
1116
128
1
2023
2
25
34
40
53
60