Musik, 2021

Musik, 2021

  • Svar 57 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2021 - 31.12.2021
    • » Allmän utbildning 3862 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö57 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 6 sekunder)
Verksamhetskultur 56 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 49 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 50 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 46 sekunder)
Kompetens 52 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 55 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
13
21
37
411
50
60
70
82
93
102
1128
120