Tyska, 2013

Tyska, 2013

  • Svar 168 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 31.12.2013
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 6031 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Kartläggning av kunnande (gammal version)11 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 30 sekunder)
Digital verksamhetskultur152 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 32 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)11 st.(Genomsnittlig svarstid 19 minuter 7 sekunder)
Utrustning och programvaror145 st.(Genomsnittlig svarstid 10 minuter 36 sekunder)
IKT-kunnande148 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 7 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
110
21
38
419
523
62
70
814
920
1039
1122
1210