Franska, 2018

Franska, 2018

  • Svar 124 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 9609 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö122 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 7 sekunder)
Verksamhetskultur 122 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 50 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 119 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 35 sekunder)
Kompetens 119 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 45 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
111
221
344
417
55
60
70
84
911
109
112
120