Geografi, 1.1.2017-28.1.2023

Geografi, 1.1.2017-28.1.2023

  • Svar 60 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 28.1.2023
    • » Allmän utbildning 27240 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö60 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 11 sekunder)
Verksamhetskultur 57 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 54 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 57 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 47 sekunder)
Kompetens 56 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 10 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2017
2
20
33
43
50
60
70
80
91
101
111
120
1
2018
1
20
39
42
50
60
70
80
90
100
110
120
1
2019
0
22
31
44
54
60
70
80
92
102
110
121
1
2020
3
23
31
40
50
60
70
80
90
101
112
120
1
2021
1
20
31
42
50
60
70
80
91
101
114
120
1
2022
0
20
30
40
50
60
70
80
90
100
111
120
1
2023
0