Svenska , 2018

Svenska , 2018

  • Svar 506 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Allmän utbildning 9174 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö501 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 499 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 37 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 493 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 16 sekunder)
Kompetens 493 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 34 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
125
286
3174
449
527
60
70
828
965
1036
1114
122