Tyska, 2017

Tyska, 2017

  • Svar 306 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 11934 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö306 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 10 sekunder)
Verksamhetskultur 304 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 22 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 296 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 5 sekunder)
Kompetens 294 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 56 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
110
249
3122
430
58
60
70
87
910
1023
1140
127