Gymnastik, 2017

Gymnastik, 2017

  • Svar 317 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 11934 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö316 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 315 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 18 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 306 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 12 sekunder)
Kompetens 299 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 52 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
118
233
3132
424
57
61
70
812
911
1033
1142
124