Finska som andraspråk, 2014

Finska som andraspråk, 2014

  • Svar 106 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2014 - 31.12.2014
    • » Allmän utbildning 4910 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetskultur103 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 36 sekunder)
Utrustning och programvaror96 st.(Genomsnittlig svarstid 10 minuter 1 sekunder)
IKT-kunnande99 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 12 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
13
22
39
41
517
60
70
82
930
1035
114
123