Tyska, 2019

Tyska, 2019

  • Svar 195 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2019 - 31.12.2019
    • » Allmän utbildning 7788 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö195 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 10 sekunder)
Verksamhetskultur 195 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 59 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 192 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 8 sekunder)
Kompetens 185 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 50 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
14
214
323
431
523
60
70
81
910
1018
1158
1213