Samhällslära, 2018

Samhällslära, 2018

  • Svar 270 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 9609 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö264 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 58 sekunder)
Verksamhetskultur 264 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 25 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 262 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 31 sekunder)
Kompetens 264 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 37 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
116
251
3101
425
514
60
70
811
927
1017
117
121