Kemi, 2021

Kemi, 2021

  • Svar 208 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2021 - 31.12.2021
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 3882 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö208 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 2 sekunder)
Verksamhetskultur 204 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 41 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 201 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 11 sekunder)
Kompetens 198 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 2 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
116
218
322
430
51
60
70
88
97
1014
1192
120