Psykologi, 2017

Psykologi, 2017

  • Svar 53 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 11934 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö53 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 53 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 15 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 53 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 23 sekunder)
Kompetens 53 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 50 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
12
21
316
44
52
60
70
82
90
109
1115
122