Historia, 2018

Historia, 2018

  • Svar 293 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 9609 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö288 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 287 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 29 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 284 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 30 sekunder)
Kompetens 285 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 39 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
116
251
3112
426
514
60
70
815
931
1020
116
122