Religion, 2019

Religion, 2019

  • Svar 161 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2019 - 31.12.2019
    • » Allmän utbildning 7788 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö160 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 53 sekunder)
Verksamhetskultur 158 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 32 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 156 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 42 sekunder)
Kompetens 151 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 27 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
17
29
318
428
520
60
70
82
99
1014
1146
128