Huslig ekonomi, 2017

Huslig ekonomi, 2017

  • Svar 269 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 11934 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö268 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 13 sekunder)
Verksamhetskultur 265 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 26 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 265 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 9 sekunder)
Kompetens 259 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 9 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
112
235
399
427
59
60
70
812
911
1020
1139
125