Bildkonst, 2017

Bildkonst, 2017

  • Svar 172 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 11934 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö172 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 12 sekunder)
Verksamhetskultur 170 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 27 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 171 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 44 sekunder)
Kompetens 163 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 9 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
115
222
357
417
56
60
70
88
95
1017
1123
122