Filosofi, 1.1.2017-23.3.2023

Filosofi, 1.1.2017-23.3.2023

  • Svar 121 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 23.3.2023
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 28355 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö121 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 0 sekunder)
Verksamhetskultur 119 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 32 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 117 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 16 sekunder)
Kompetens 117 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 54 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2017
0
23
310
41
52
60
70
83
92
109
119
124
1
2018
0
24
312
43
50
60
70
82
93
106
111
120
1
2019
0
22
34
42
50
60
70
80
95
102
112
121
1
2020
1
25
32
41
50
60
70
80
90
100
114
120
1
2021
2
22
33
41
50
60
70
80
90
101
111
120
1
2022
0
20
30
41
51
60
70
80
90
100
112
122
1
2023
0
20
30