Finska som andraspråk, 2015

Finska som andraspråk, 2015

  • Svar 65 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2015 - 31.12.2015
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 4850 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetskultur65 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 27 sekunder)
Utrustning och programvaror64 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 24 sekunder)
IKT-kunnande64 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 20 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
22
35
45
51
60
70
82
912
105
1111
1222