Hälsokunskap, 2021

Hälsokunskap, 2021

  • Svar 158 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2021 - 31.12.2021
    • » Allmän utbildning 3862 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö158 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 0 sekunder)
Verksamhetskultur 157 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 39 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 154 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 14 sekunder)
Kompetens 148 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 49 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
19
211
318
422
51
60
70
85
94
105
1183
120