Tyska, 2021

Tyska, 2021

  • Svar 83 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2021 - 31.12.2021
    • » Allmän utbildning 3862 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö83 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 7 sekunder)
Verksamhetskultur 81 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 3 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 80 st.(Genomsnittlig svarstid 10 minuter 10 sekunder)
Kompetens 76 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 58 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
12
22
312
410
50
60
70
82
91
109
1145
120