Engelska, 2019

Engelska, 2019

  • Svar 570 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2019 - 31.12.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 7810 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö569 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 560 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 37 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 554 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 30 sekunder)
Kompetens 542 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 34 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
114
236
363
4106
577
62
70
810
927
1046
11152
1237