Finska som andraspråk, 2021

Finska som andraspråk, 2021

  • Svar 99 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2021 - 31.12.2021
    • » Allmän utbildning 3862 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö99 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 4 sekunder)
Verksamhetskultur 95 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 34 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 98 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 12 sekunder)
Kompetens 96 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 38 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
13
23
33
410
50
60
70
87
92
102
1169
120