Hälsokunskap, 2017

Hälsokunskap, 2017

  • Svar 358 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 11934 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö357 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 6 sekunder)
Verksamhetskultur 355 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 17 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 343 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 31 sekunder)
Kompetens 331 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 0 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
121
238
3152
429
58
60
70
817
97
1032
1148
126