Svenska , 2019

Svenska , 2019

  • Svar 389 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2019 - 31.12.2019
    • » Allmän utbildning 7788 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö389 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 388 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 32 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 383 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 20 sekunder)
Kompetens 373 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 35 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
17
231
342
484
538
62
70
85
919
1024
11106
1231