Samhällslära, 2021

Samhällslära, 2021

  • Svar 130 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2021 - 31.12.2021
    • » Allmän utbildning 3862 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö130 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 55 sekunder)
Verksamhetskultur 128 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 30 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 123 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 51 sekunder)
Kompetens 123 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 7 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
15
24
316
419
52
60
70
83
92
109
1170
120