Fysik, 2017

Fysik, 2017

  • Svar 713 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 11934 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö711 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 6 sekunder)
Verksamhetskultur 710 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 23 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 697 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 3 sekunder)
Kompetens 690 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 16 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
137
295
3280
454
519
62
70
826
921
1065
1199
1215