Finska som andraspråk, 2017

Finska som andraspråk, 2017

  • Svar 214 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 11934 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö214 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 9 sekunder)
Verksamhetskultur 211 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 24 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 209 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 41 sekunder)
Kompetens 205 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 15 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
19
227
371
415
54
60
70
810
910
1026
1139
123