Informationsteknik, 2013

Informationsteknik, 2013

  • Svar 163 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 31.12.2013
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 6031 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Kartläggning av kunnande (gammal version)8 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 19 sekunder)
Digital verksamhetskultur154 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 37 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)9 st.(Genomsnittlig svarstid 17 minuter 50 sekunder)
Utrustning och programvaror150 st.(Genomsnittlig svarstid 12 minuter 2 sekunder)
IKT-kunnande150 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 48 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
13
26
313
419
524
60
70
88
933
1021
1123
1213