Historia, 2017

Historia, 2017

  • Svar 367 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 11934 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö367 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 366 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 9 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 358 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 12 sekunder)
Kompetens 358 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 33 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
121
250
3121
429
514
60
70
817
99
1038
1160
128