Geografi , 2013

Geografi , 2013

  • Svar 194 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 31.12.2013
    • » Allmän utbildning 5540 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Kartläggning av kunnande (gammal version)7 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 20 sekunder)
Digital verksamhetskultur184 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 17 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)7 st.(Genomsnittlig svarstid 17 minuter 10 sekunder)
Utrustning och programvaror178 st.(Genomsnittlig svarstid 10 minuter 14 sekunder)
IKT-kunnande182 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 19 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
16
24
39
424
525
60
70
815
942
1029
1125
1215