Franska, 2019

Franska, 2019

  • Svar 100 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2019 - 31.12.2019
    • » Allmän utbildning 7788 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö100 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 97 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 41 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 95 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 41 sekunder)
Kompetens 94 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 31 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
12
26
313
418
514
60
70
82
95
109
1126
125